• Billede af publikationens forside

  Demografi, socioøkonomi og boligstruktur i danske kommuner

  Publiceret 20-05-2021
  SMILE Skræddersyet analyse Boligøkonomi Dokumentation Marianne Hansen Jonas Zangenberg Tobias Markeprand

  Rapporten præsenterer en fremskrivning af demografi, uddannelsesniveau, arbejdsmarkedstilknytning og boligefterspørgsel i landets kommuner.

 • Billede af publikationens forside

  Medlems- og formueprognose 2020

  Publiceret 08-09-2020
  Skræddersyet analyse Øvrige emner Jonas Zangenberg

  Fremskrivning af antal medlemmer og formue i fonden Lønmodtagernes Dyrtidsmidler.

 • Billede af publikationens forside

  Ny ferielov og indefrysning af lønmodtagernes feriemidler

  Publiceret 01-09-2020
  Skræddersyet analyse Øvrige emner Jonas Zangenberg

  DREAM har udviklet en model til fremskrivning af medlemsbestand og formueudvikling i fonden Lønmodtagernes Feriemidler. I fonden indefryses værdien af op til fem uger ugers ferie.

 • Billede af publikationens forside

  Udsatte boligområder i Danmark

  Publiceret 03-06-2019
  Skræddersyet analyse Boligøkonomi Andreas Iversen Jonas Zangenberg Marianne Hansen Peter Stephensen

  I rapporten identificeres udsatte boligområder i Danmark gennem perioden 1986-2017 og beboernes karakteristika og adfærdsmønstre analyseres ved at se på socioøkonomisk segregering, flyttemønstre, indk ...

 • Billede af publikationens forside

  Medlems- og formueprognose 2019

  Publiceret 24-04-2019
  Skræddersyet analyse Øvrige emner Jonas Zangenberg

  Fremskrivningen af medlemsbestand og formue i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) frem til 2050. Fremskrivningen baseres på den historiske udbetalingsadfærd blandt LDs medlemmer.

 • Billede af publikationens forside

  Pension Wealth, Preference Heterogeneity and the Impact of Retirement Policies

  Publiceret 12-12-2018
  Skræddersyet analyse Arbejdsmarked Peter Stephensen

  We propose and estimate a structural retirement model with leisure preference heterogeneity using high-quality Danish register data with information about individual private pension wealth.

 • Billede af publikationens forside

  Uddannelsesfremskrivning for Grønland

  Publiceret 22-08-2018
  Skræddersyet analyse Uddannelse Tobias Markeprand Peter Stephensen

  DREAM har udviklet en fremskrivningsmodel til at vurdere udviklingen i uddannelsesniveaiet i Grønland. Rapporten dokumenterer modellens metode og hovedresultater.

 • Billede af publikationens forside

  Ny ferielov og indefrysning af feriemidler i fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond

  Publiceret 04-07-2018
  Skræddersyet analyse Øvrige emner Jonas Zangenberg

  Lønmodtagernes indefrosne feriemidler administreres af en særlig fond. I rapporten skønnes over fondens tilgodehavende feriemidler, ligesom medlemsbestand og formue fremskrives.

 • Billede af publikationens forside

  Ejerboliger i det 21. århundrede

  Publiceret 24-01-2018
  Skræddersyet analyse Boligøkonomi Jonas Zangenberg Andreas Iversen Peter Stephensen

  Rapporten omhandler ejerboliger i Danmark. Det undersøges, hvorvidt boligejerne siden årtusindeskiftet har haft en økonomisk gevinst eller et tab ved at bo i ejerbolig fremfor i en lejebolig af tilsva ...

 • Billede af publikationens forside

  Udglatning af GWR-prisindeksene

  Publiceret 15-01-2018
  Skræddersyet analyse Dokumentation Andreas Iversen

  En målsætning for GWR-prisindeksene er, at de er temporale og spartiale kontinuere. I papiret beskrives en metode til at udglatte GWR-prisindeksene, således at prisindeksene bliver kontinuere over tid ...