• Billede af publikationens forside

  Udsatte boligområder i Danmark

  Publiceret 03-06-2019
  Skræddersyet analyse Boligøkonomi Andreas Iversen Jonas Zangenberg Marianne Hansen Peter Stephensen

  I rapporten identificeres udsatte boligområder i Danmark gennem perioden 1986-2017 og beboernes karakteristika og adfærdsmønstre analyseres ved at se på socioøkonomisk segregering, flyttemønstre, indk ...

 • Billede af publikationens forside

  Medlems- og formueprognose 2019

  Publiceret 24-04-2019
  Skræddersyet analyse Øvrige emner Jonas Zangenberg

  Fremskrivningen af medlemsbestand og formue i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) frem til 2050. Fremskrivningen baseres på den historiske udbetalingsadfærd blandt LDs medlemmer.

 • Billede af publikationens forside

  Pension Wealth, Preference Heterogeneity and the Impact of Retirement Policies

  Publiceret 12-12-2018
  Skræddersyet analyse Arbejdsmarked Peter Stephensen

  We propose and estimate a structural retirement model with leisure preference heterogeneity using high-quality Danish register data with information about individual private pension wealth.

 • Billede af publikationens forside

  Uddannelsesfremskrivning for Grønland

  Publiceret 22-08-2018
  Skræddersyet analyse Uddannelse Tobias Markeprand Peter Stephensen

  DREAM har udviklet en fremskrivningsmodel til at vurdere udviklingen i uddannelsesniveaiet i Grønland. Rapporten dokumenterer modellens metode og hovedresultater.

 • Billede af publikationens forside

  Ny ferielov og indefrysning af feriemidler i fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond

  Publiceret 04-07-2018
  Skræddersyet analyse Øvrige emner Jonas Zangenberg

  Lønmodtagernes indefrosne feriemidler administreres af en særlig fond. I rapporten skønnes over fondens tilgodehavende feriemidler, ligesom medlemsbestand og formue fremskrives.

 • Billede af publikationens forside

  Ejerboliger i det 21. århundrede

  Publiceret 24-01-2018
  Skræddersyet analyse Boligøkonomi Jonas Zangenberg Andreas Iversen Peter Stephensen

  Rapporten omhandler ejerboliger i Danmark. Det undersøges, hvorvidt boligejerne siden årtusindeskiftet har haft en økonomisk gevinst eller et tab ved at bo i ejerbolig fremfor i en lejebolig af tilsva ...

 • Billede af publikationens forside

  Udglatning af GWR-prisindeksene

  Publiceret 15-01-2018
  Skræddersyet analyse Dokumentation Andreas Iversen

  En målsætning for GWR-prisindeksene er, at de er temporale og spartiale kontinuere. I papiret beskrives en metode til at udglatte GWR-prisindeksene, således at prisindeksene bliver kontinuere over tid ...

 • Billede af publikationens forside

  Ejerlejlighedslovens forbud mod omdannelse af udlejningslejligheder i småejendomme

  Publiceret 15-11-2017
  Skræddersyet analyse Boligøkonomi Jonas Zangenberg Andreas Iversen

  Rapporten præsenterer en undersøgelse af ophævelse af forbuddet mod omdannelse til ejerlejligheder for de mindre private udlejningsejendomme med to beboelseslejligheder og erhverv eller tre til fem bo ...

 • Billede af publikationens forside

  Ejerlejlighedslovens forbud mod omdannelse af andels- og udlejningsboliger til ejerlejligheder

  Publiceret 20-09-2017
  Skræddersyet analyse Boligøkonomi Jonas Zangenberg Andreas Iversen

  DREAM har gennemført en analyse af de skønnede konsekvenser af en ophævelse af ejerlejlighedslovens fulde forbud mod omdannelse til ejerlejligheder.

 • Billede af publikationens forside

  Mismatch på det danske arbejdsmarked

  Publiceret 23-11-2016
  Skræddersyet analyse Arbejdsmarked Andreas Iversen Peter Stephensen Jonas Zangenberg

  DREAM har gennemført en analyse af udviklingen af det danske arbejdsmarked frem mod 2025. Et centralt resultat er, at der ikke opbygges nævneværdigt mismatch for ufaglærte i perioden 2014-25. Hovedårs ...