• Billede af publikationens forside

  REFORM modellen

  Publiceret 13-05-2019
  REFORM Dokumentation Peter Stephensen Christoffer Huss Ralph Jensen Grane Høegh Peter Bache

  Dokumentation af REFORM, som er en statisk multisektor-CGE-model for en lille åben økonomi. Der er udledt et konsistent EV-mål i modellen, således at velfærdsanalyser kan foretages.

 • Billede af publikationens forside

  Samfundsøkonomiske konsekvenser af Baumols omkostningssyge i Danmark

  Publiceret 07-05-2019
  REFORM Makroøkonomi Ralph Jensen Peter Stephensen

  På en ny dynamisk variant af DREAMs generelle ligevægtsmodel REFORM vurderes de samfundsøkonomiske effekter af Baumols omkostningssyge i Danmark. Dynamiseringen er foretaget for at muliggøre en ikke-s ...

 • Billede af publikationens forside

  De samfundsøkonomiske konsekvenser af uddannelsesfordelingen

  Publiceret 01-02-2018
  REFORM Makroøkonomi Uddannelse Ralph Jensen

  I dette notat analyseres på de samfundsøkonomiske konsekvenser ved at ændre i fremtidens uddannelsesfordeling. Analysen foretages ved hjælp af DREAMs generelle ligevægtsmodel REFORM.

 • Billede af publikationens forside

  De samfundsøkonomiske konsekvenser af øget produktivitet i de ikke-konkurrenceudsatte servicebrancher

  Publiceret 26-01-2018
  REFORM Makroøkonomi Ralph Jensen

  Notatet vurderer de samfundsøkonomiske konsekvenser af en vækst på 10 pct. i arbejdskraftens produktivitet i hhv. de forbrugerorienterede ikke-konkurrenceudsatte servicebrancher og i de erhvervsretted ...

 • Billede af publikationens forside

  Uddannelse og evne

  Publiceret 06-09-2017
  DREAM REFORM Dokumentation Peter Stephensen

  I papiret opstilles en simpel model for valg af uddannelse givet en persons evner. Modellen kan anvendes til at modellere skift i populationens uddannelsessammensætning.

 • Billede af publikationens forside

  Ufuldkommen konkurrence i en CGE-model

  Publiceret 16-11-2016
  REFORM Dokumentation Peter Stephensen Ralph Jensen

  Notatet giver en kort beskrivelse af teorigrundlaget for modellering af ufuldkommen konkurrence i CGE-modeller, hvorefter der vises en række praktiske anvendelser i den danske statiske multisektor CGE ...

 • Billede af publikationens forside

  Samfundsøkonomisk gevinst af deleøkonomi blandt virksomheder

  Publiceret 13-05-2016
  REFORM Makroøkonomi Ralph Jensen Peter Stephensen

  Ved hjælp af DREAMs generelle ligevægtsmodel REFORM vurderes den samfundsøkonomiske effekt af, at virksomheder deler/udlejer overskudskapacitet til andre virksomheder.

 • Billede af publikationens forside

  Samfundsøkonomisk gevinst af privat biludlejning

  Publiceret 03-03-2016
  REFORM Makroøkonomi Ralph Jensen Peter Stephensen

  I DREAMs generelle ligevægtsmodel REFORM vurderes den samfundsøkonomiske effekt af privat biludlejning. Dette er den første af tre analyser om deleøkonomiens samfundsøkonomiske effekt udført for Erhve ...

 • Billede af publikationens forside

  Samfundsøkonomisk gevinst af privat boligudlejning

  Publiceret 02-03-2016
  REFORM Makroøkonomi Ralph Jensen Peter Stephensen

  I DREAMs generelle ligevægtsmodel REFORM vurderes den samfundsøkonomiske effekt af privat boligudlejning. Dette er den anden af tre analyser om deleøkonomiens samfundsøkonomiske effekt udført for Erhv ...

 • Billede af publikationens forside

  Samfundsøkonomisk gevinst af samkørsel

  Publiceret 02-03-2016
  REFORM Makroøkonomi Ralph Jensen Peter Stephensen

  I DREAMs generelle ligevægtsmodel REFORM vurderes den samfundsøkonomiske effekt af samkørsel. Dette er den tredje af tre analyser om deleøkonomiens samfundsøkonomiske effekt udført for Erhvervsstyrels ...