• Billede af publikationens forside

  Arbejdsmarkedstilknytning i Grønland

  Publiceret 22-09-2021
  Øvrige analyser Arbejdsmarked Arbejdsmarked Jonas Zangenberg

  DREAM har udviklet en ny fremskrivningsmodel, som fremskriver arbejdsmarkedsstatus for den grønlandske befolkning.

 • Billede af publikationens forside

  Uddannelses- og arbejdsmarkedstiltag

  Publiceret 13-08-2021
  DREAM Arbejdsmarked Uddannelse Makroøkonomi Arbejdsmarked Uddannelse Jonas Zangenberg Andreas Iversen Michael Andersen

  I papiret evalueres de samfundsøkonomiske konsekvenser af 21 scenarier, hvor arbejdsudbuddet øges.

 • Billede af publikationens forside

  Ændret pensionsperiode

  Publiceret 14-07-2021
  DREAM Arbejdsmarked Makroøkonomi Arbejdsmarked Jonas Zangenberg Andreas Iversen Michael Andersen

  Samfundsøkonomiske konsekvenser af en svagere stigning i folkepensionsalderen end under gældende regler.

 • Billede af publikationens forside

  Udskydelse af overgang til førtidspension

  Publiceret 07-06-2021
  DREAM Arbejdsmarked Makroøkonomi Arbejdsmarked Andreas Iversen Jonas Zangenberg Michael Andersen

  Der foretages en undersøgelse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af en lavere tilgang til førtidspensionsordningen. Den lavere tilgang svarer til, at overgangen til førtidspension udskydes med to å ...

 • Billede af publikationens forside

  Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning - Socioøkonomisk fremskrivning 2020

  Publiceret 27-11-2020
  Arbejdsmarked Arbejdsmarked Jonas Zangenberg

  Rapporten præsenterer hovedresultaterne af DREAMs socioøkonomiske fremskrivning 2020. Desuden er fremskrivningens metode og datagrundlag beskrevet.

 • Billede af publikationens forside

  Ændringer i erhvervsdeltagelsen siden årtusindeskiftet

  Publiceret 29-09-2019
  Arbejdsmarked Arbejdsmarked Jonas Zangenberg Peter Stephensen

  Papiret sammenligner erhvervsfrekvensen i år 2000 med i dag. Det findes, at frekvensen er steget for midaldrende og ældre.

 • Billede af publikationens forside

  Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning - Socioøkonomisk fremskrivning 2019

  Publiceret 24-09-2019
  Arbejdsmarked Arbejdsmarked Jonas Zangenberg

  Rapporten præsenterer hovedresultaterne af DREAMs socioøkonomiske fremskrivning 2019. Fremskrivningen følger i vid udstrækning metoden anvendt ved DREAMs seneste fremskrivning, dog anvendes i dette år ...

 • Billede af publikationens forside

  Samfundsøkonomiske konsekvenser af differentieret tilbagetrækning

  Publiceret 02-09-2019
  DREAM Arbejdsmarked Makroøkonomi Arbejdsmarked Michael Andersen Jonas Zangenberg

  Der fortages en analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af at give ufaglærte og erhvervsuddannede mulighed for førtidig, offentlig finansieret tilbagetrækning tre til fem år tidligere end folkep ...

 • Billede af publikationens forside

  Samfundsøkonomiske konsekvenser af at øge erhvervsdeltagelsen til højeste historiske niveau

  Publiceret 21-05-2019
  DREAM Arbejdsmarked Makroøkonomi Arbejdsmarked Jonas Zangenberg Michael Andersen

  Der fortages en analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af at øge erhvervsdeltagelsen i forhold til det vurderede strukturelle niveau i 2016, som arbejdsstyrkefremskrivningen i DREAMs grundforlø ...

 • Billede af publikationens forside

  The Danish Labour Force 1980-2015 — and the importance of education

  Publiceret 28-02-2018
  Arbejdsmarked Øvrige emner Øvrige forfattere

  In this paper, we analyse the development in labour force participation of cohorts of males and females with different levels of education.