• Billede af publikationens forside

  Øget levetid og lavere pensionsalder

  Publiceret 29-04-2022
  Befolkning DREAM Arbejdsmarked Befolkning Makroøkonomi Arbejdsmarked Marianne Hansen Michael Andersen Jonas Zangenberg

  I notatet undersøges effekten af en gennemsnitlig højere levetid. Ved øget levetid fastsættes pensionsalderen dels som ved gældende aftale, og dels så pensionsperioden udgør en konstant andel af livet ...

 • Billede af publikationens forside

  Identifikation af børn af efterkommere i Befolkningsfremskrivning 2018

  Publiceret 10-09-2018
  Befolkning Befolkning Marianne Hansen Amy Frølander Annika Klintefelt

  Formålet med analysen nedenfor er at give et skøn over udviklingen i antallet af børn af efterkommere frem mod år 2060. Yderligere undersøges det, hvorledes dette antal afhænger af de demografiske adf ...

 • Billede af publikationens forside

  Beskæftigelsesfrekvenser, indvandrere og finanspolitisk holdbarhed

  Publiceret 23-06-2016
  DREAM Befolkning Makroøkonomi Arbejdsmarked

  Beskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige indvandrere er ofte genstand for opmærksomhed omkring gruppens negative bidrag til den finanspolitiske holdbarhed. Notatet undersøger denne sammenhæng nærmer ...

 • Billede af publikationens forside

  De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor

  Publiceret 04-11-2015
  DREAM Befolkning Makroøkonomi Befolkning

  Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen, hvor indvandringen årligt øges med 400 personer i alderen 30-50 år, 200 forskere og deres 200 ægtefæller.

 • Billede af publikationens forside

  Merindvandring af bacheloruddannede fra vestlige lande med uddannelsesspecifik udvandringssandsynlighed

  Publiceret 04-02-2014
  DREAM Befolkning Makroøkonomi Uddannelse Befolkning

  Papiret evaluerer de samfundsøkonomiske effekter af en årlig merindvandring på 1.000 bacheloruddannede fra vestlige lande, der alle antages at påbegynde en kandidatuddannelse i Danmark.

 • Billede af publikationens forside

  Mindre årligt indvandringsomfang fra ikke-vestlige lande

  Publiceret 27-01-2014
  DREAM Befolkning Makroøkonomi

  I DREAM modellen evalueres et scenarie, der nedjusterer det årlige indvandringsomfang svarende til 5.000 færre ikke-vestlige indvandrere hvert år.

 • Billede af publikationens forside

  Introducing duration dependant emigration in the DREAM population projection model

  Publiceret 30-09-2013
  Befolkning Befolkning Dokumentation Marianne Hansen

  This working paper explains the consequences of allowing forecasted emigration of immigrants, i.e. re-emigration, to depend on duration of residence and investigates whether including this characteris ...

 • Billede af publikationens forside

  Danmarks fremtidige befolkning - Befolkningsfremskrivning 2013

  Publiceret 08-07-2013
  Befolkning Befolkning Dokumentation Marianne Hansen Peter Stephensen

  Rapporten præsenterer og dokumenterer DREAMs befolkningsfremskrivning 2013. I dette års fremskrivning er tilpasningshastigheden til det langsigtede fertilitetsniveau ændret, ligesom beregningen af udv ...

 • Billede af publikationens forside

  Danmarks fremtidige befolkning - Befolkningsfremskrivning 2012

  Publiceret 02-05-2012
  Befolkning Befolkning Marianne Hansen Peter Stephensen

  Rapporten præsenterer og dokumenterer DREAMs befolkningsfremskrivning 2012. Forskellen mellem sidste og dette års fremskrivning er primært forklaret af tilføjelsen af et nyt historisk år, idet opdater ...

 • Billede af publikationens forside

  Danmarks fremtidige befolkning - Befolkningsfremskrivning 2011

  Publiceret 01-01-2012
  Befolkning Befolkning Marianne Hansen Peter Stephensen

  Rapporten præsenterer og dokumenterer DREAMs befolkningsfremskrivning 2011. Forskellen mellem sidste og dette års fremskrivning er primært forklaret af tilføjelsen af et nyt historisk år, idet opdater ...