• Metode for modellering af den offentlige saldo i GrønREFORM

  Publiceret 18-01-2021
  GrønREFORM Øvrige emner Notat Emma Andresen Jens Sand Kirk

  Notatet beskriver den anvendte metode for modellering af indtægter og udgifter, der indgår i den offentlige saldo i GrønREFORM, herunder de relevante baser.

 • Projektstatus for GrønREFORM

  Publiceret 01-12-2020
  GrønREFORM Øvrige emner Jens Sand Kirk

  Status samt kortsigtede målsætninger og prioriteringer for GrønREFORM-modelgruppen

 • The Waste Sector in the Green Reform Model: A Tentative Static Partial Equilibrium Model

  Publiceret 29-10-2020
  GrønREFORM Klima, energi og miljø Dokumentation Øvrige forfattere

  This paper describes a tentative static version of the waste sector module to the GreenREFORM model.

 • Input-Displacing Technologies in GreenREFORM

  Publiceret 26-10-2020
  GrønREFORM Dokumentation Øvrige forfattere

  This note presents a modelling strategy for endogenizing input-displacing technologies in a constant elasticity of substitution (CES) production function framework

 • Brancher og produkter i GrønREFORM

  Publiceret 13-10-2020
  GrønREFORM Dokumentation Emma Andresen Jens Sand Kirk

  Notatets formål er at skabe et overblik over brancher og produkter i GrønREFORM. Der er overordnet to hensyn. For det første et behov for en detaljeret beskrivelse af forbrug og produktion af specifik ...

 • Transportation in the GreenREFORM model

  Publiceret 21-09-2020
  GrønREFORM Dokumentation Øvrige forfattere

  This note provides an introduction to and overview of the transportation sector in the GreenREFORM model and highlights important observations for the design of the model.

 • Agricultural production and emissions in GreenREFORM

  Publiceret 16-09-2020
  GrønREFORM Dokumentation Asbjørn Berg Ulrik Beck

  The Danish agricultural sector emits over 20% of Danish greenhouse gases. It is therefore important that the GreenREFORM model describes agricultural production well. Modelling agriculture as an integ ...

 • Billede af publikationens forside

  Reduktion og afstemning af IO-matricen til GrønREFORM

  Publiceret 15-09-2020
  GrønREFORM Dokumentation Ralph Jensen

  I takt med at udviklingen af GrønREFORM skrider fremad øges antallet af ligninger i modellen. Det har blandt andet den konsekvens at det tager længere tid at løse modellen. Derfor forsøger vi sideløbe ...

 • Den offentlige sektors produktion i GrønREFORM

  Publiceret 14-09-2020
  GrønREFORM Dokumentation Ralph Jensen

  Denne note beskriver en revideret metode til udskillelse af offentlig forvaltning og service i GrønREFORM. I noten sammenlignes med den tidligere anvendte metode. Problematikken har baggrund i nationa ...

 • Billede af publikationens forside

  Emissions in GreenREFORM

  Publiceret 11-09-2020
  GrønREFORM Dokumentation Ulrik Beck

  The dual purpose of the GreenREFORM model is to model the effect of economic policies on emissions and the effects of emissions regulation on the economy. To do this, GreenREFORM requires a module tha ...