• Billede af publikationens forside

  Øget levetid og lavere pensionsalder

  Publiceret 29-04-2022
  Befolkning DREAM Arbejdsmarked Befolkning Makroøkonomi Arbejdsmarked Marianne Hansen Michael Andersen Jonas Zangenberg

  I notatet undersøges effekten af en gennemsnitlig højere levetid. Ved øget levetid fastsættes pensionsalderen dels som ved gældende aftale, og dels så pensionsperioden udgør en konstant andel af livet ...

 • Billede af publikationens forside

  Langsigtet økonomisk fremskrivning 2021

  Publiceret 19-01-2022
  DREAM Makroøkonomi Dokumentation Jonas Zangenberg Thomas Nyvang Michael Andersen

  DREAM vurderer, at finanspolitikken er overholdbar med 0,4 pct. af BNP. Udover præsentation af grundforløbet foretages en sammenligning med holdbarhedsberegninger foretaget af Finansministeriet og De ...

 • Billede af publikationens forside

  Sund aldring i udgifter til sundhed og ældrepleje

  Publiceret 30-09-2021
  DREAM Makroøkonomi Marianne Hansen Michael Andersen

  I notatet undersøges effekten af af at bortse fra DREAMs grundlæggende antagelse om sund aldring i udgifter relateret til sundhed og hjemmepleje.

 • Billede af publikationens forside

  Uddannelses- og arbejdsmarkedstiltag

  Publiceret 13-08-2021
  DREAM Arbejdsmarked Uddannelse Makroøkonomi Arbejdsmarked Uddannelse Jonas Zangenberg Andreas Iversen Michael Andersen

  I papiret evalueres de samfundsøkonomiske konsekvenser af 21 scenarier, hvor arbejdsudbuddet øges.

 • Billede af publikationens forside

  Ændret pensionsperiode

  Publiceret 14-07-2021
  DREAM Arbejdsmarked Makroøkonomi Arbejdsmarked Jonas Zangenberg Andreas Iversen Michael Andersen

  Samfundsøkonomiske konsekvenser af en svagere stigning i folkepensionsalderen end under gældende regler.

 • Billede af publikationens forside

  Udskydelse af overgang til førtidspension

  Publiceret 07-06-2021
  DREAM Arbejdsmarked Makroøkonomi Arbejdsmarked Andreas Iversen Jonas Zangenberg Michael Andersen

  Der foretages en undersøgelse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af en lavere tilgang til førtidspensionsordningen. Den lavere tilgang svarer til, at overgangen til førtidspension udskydes med to å ...

 • Billede af publikationens forside

  Værdipotentialet af et uddannelsesløft

  Publiceret 12-12-2019
  DREAM Makroøkonomi Uddannelse Michael Andersen Jonas Zangenberg

  Der foretages en analyse af det samfundsøkonomiske potentiale ved at opkvalificere en person med en bacheloruddannelse til en lang videregående uddannelse.

 • Billede af publikationens forside

  Samfundsøkonomiske konsekvenser af varierende antagelser om udviklingen i fremtidens ældreomkostninger

  Publiceret 23-09-2019
  DREAM Makroøkonomi

  Fremover vil ældre udgøre en større andel af befolkningen end i dag. I notatet belyses betydningen af sund aldring og mervækst i udgifterne til sundhed og ældrepleje.

 • Billede af publikationens forside

  Samfundsøkonomiske konsekvenser af differentieret tilbagetrækning

  Publiceret 02-09-2019
  DREAM Arbejdsmarked Makroøkonomi Arbejdsmarked Michael Andersen Jonas Zangenberg

  Der fortages en analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af at give ufaglærte og erhvervsuddannede mulighed for førtidig, offentlig finansieret tilbagetrækning tre til fem år tidligere end folkep ...

 • Billede af publikationens forside

  Samfundsøkonomiske konsekvenser af at øge erhvervsdeltagelsen til højeste historiske niveau

  Publiceret 21-05-2019
  DREAM Arbejdsmarked Makroøkonomi Arbejdsmarked Jonas Zangenberg Michael Andersen

  Der fortages en analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af at øge erhvervsdeltagelsen i forhold til det vurderede strukturelle niveau i 2016, som arbejdsstyrkefremskrivningen i DREAMs grundforlø ...