• Billede af publikationens forside

  MAKRO Model Documentation

  Publiceret 23-03-2023
  MAKRO Dokumentation Martin Bonde Joao Ejarque Grane Høegh Emil Partsch Peter Stephensen Tamás Vasi

  Dokumentationen af MAKRO er opdateret i denne håndbog til at bruge og forstå modellen.

 • Billede af publikationens forside

  Estimation of the Price Elasticity of Oil

  Publiceret 23-11-2022
  MAKRO Makroøkonomi Christian Kastrup Kristina Poulsen Tamás Vasi

  I dette arbejdspapir estimeres gennemslag fra oliepriser til importpriser for hver branche i MAKRO ved hjælp af Kalman-filter-metoden udviklet af Kastrup, Kronborg og Stephensen (2022).

 • Estimation of the Elasticity of Substitution

  Publiceret 04-08-2022
  MAKRO Makroøkonomi Anders Kronborg Christian Kastrup Peter Stephensen

  This paper presents a new state-space framework to jointly estimate the capital-labor elasticity of substitution and time-varying factor-augmenting technical change.

 • Billede af publikationens forside

  Udtalelse fra MAKROs bestyrelse

  Publiceret 17-01-2022
  MAKRO Øvrige emner

  Bestyrelsen vurderer, at arbejdet med MAKRO har været meget vellykket, henviser til de meget positive udtalelser fra evalueringspanelet og indstiller til, at betaversionen offentliggøres.

 • Billede af publikationens forside

  Grundlæggende stødanalyser i MAKRO

  Publiceret 13-12-2021
  MAKRO Dokumentation Grane Høegh Jacob Røpke Anders Kronborg Peter Stephensen

  I notatet beskrives en række stød udført på betaversionen af MAKRO.

 • Billede af publikationens forside

  Matching af impuls responser og øvrige kortsigtsmomenter: MAKRO ift. empirien

  Publiceret 08-12-2021
  MAKRO Dokumentation

  MAKROs kortsigtsegenskaber sikres ved at fastsætte modellens kortsigts- eller træghedsparametre, så økonomiens reaktioner på en række stød bedst muligt matcher tilsvarende empirisk estimerede reaktion ...

 • Billede af publikationens forside

  Analyse af stød til pensionsindbetalinger

  Publiceret 08-12-2021
  MAKRO Makroøkonomi Grane Høegh

  Papirets fokus er på fortrængningseffekter: Hvor meget mindskes anden formue, når tvungen pensionsopsparing øges med 1 kr.?

 • Billede af publikationens forside

  Finanspolitiske multiplikatorer i MAKRO

  Publiceret 08-12-2021
  MAKRO Dokumentation Jacob Røpke Grane Høegh Anders Kronborg

  Papiret ser på de finanspolitiske multiplikatorer i betaversionen af MAKRO, defineret som ændringen i BNP ved en ændring i forskellige finanspolitiske instrumenter.

 • Billede af publikationens forside

  Marginal propensity to consume

  Publiceret 08-12-2021
  MAKRO Dokumentation Anders Kronborg Martin Bonde Peter Stephensen

  This note describes how the beta bersion of MAKRO is calibrated to provide empirically substantiated levels of private consumption by age. In addition, it is examined how households’ marginal propensi ...

 • Billede af publikationens forside

  MAKRO-modellen

  Publiceret 08-12-2021
  MAKRO Dokumentation Peter Stephensen Martin Bonde Joao Ejarque Grane Høegh Anders Kronborg

  MAKRO er en stor empirisk funderet makroøkonomisk model, der skal kunne anvendes til flere formål. Den skal anvendes til fremskrivninger af dansk økonomi på mellemlang og lang sigt.